Challenge

Deze Challenge is de uitdaging om, met normale auto’s en motoren, naar Gambia te rijden. Dwars door de Sahara zonder formele ondersteuning onderweg. Deze alternatieve Dakar rally voor goede doelen in Gambia, wordt al vanaf 2006 twee maal per jaar telkens in februari/maart en oktober georganiseerd door Helping Hands vzw. De doelstelling van deze vereniging zonder winstoogmerk is het verlenen van materiële en financiële hulp aan humanitaire projecten in Gambia. Alle geselecteerde goede doelen zijn erkend door de Jammeh Foundation For Peace in The Gambia. Dat is een onafhankelijke charitatieve organisatie in Gambia waarmee wordt samengewerkt en waarvan de president van Gambia, Dr. Alhaji Yaha A.J.J. Jammeh, beschermheer is. Hiervoor werd in 2006 een memorandum of understanding ondertekend met de Jammeh Foundation for Peace.

Voor meer informatie kijk op www.antwerpenbanjul.com

ABClogo